Скороговорки на чешском языке

Вашему вниманию представлены скороговорки на чешском языке

Jazykolam

1

Bratře Petře, nepřepepři toho vepře. Jestli ho přepepříš, tak si toho vepře, bratře Petře, sám sníš.

2

Мlč, strč čtvrtprst skrz hrst

3

“O, kdybys, tylyžařinezalyžařivšísi, siszalyžoval, bylbyszalyžařivšísilyžař!”

4

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

5

Postříbřovač Řehoř Řeřicha postříbřil žebříkáři Říhovi přeřezaný řetěz.

6

Strč prst skrz krk.

7

Vhlavní rolilorda RolfahrálVladimírLerausanaklavírhrálaKláraKrálová.

8

Desatero šlo, chytilose devatera, devateroosmera, osmerosedmera, sedmero šestera, šesteropatera, patero čtvera, čtverotrojima, trojimodvojima, dvojimojednera, jednero.

9

Zaželezilo-lise železo, či nezaželezilo-lise železo?

10

Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.

11

Žádný učený s nebe nespadl.

12

Třistatřicettřistříbrnýchkřepelekpřeletělopřestřista třicettřistříbrnýchstřech.

13

Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější.

14

Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn

15

Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!

16

KmotřePetře, nepřepepřetemi tohovepře, jakmi, kmotřePetře, tohovepřepřepepříte, taksitoho přepepřenéhovepřesámsníte.

17

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh

18

Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.

19

Našeposvíceníčkoje zevšechposvíceníčektonejposvíceníčkovatější posvíceníčko.

20

Rozprostovlasatila-li sedcera králeNabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li sedcera králeNabuchodonozora.

21

Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.

22

Strč čtvrtprst skrz hrst

23

Rozprostovlasatila-li sedcera králeNabuchodonozora, nebo nerozprostovlasatila-li sedcera králeNabuchodonozora.

24

Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!

25

Chrtpln skvrnvtrhl skrztrs chrpv čtvrť Krč, prvzhltl čtvrthrst zrn.

26

Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli koulí.

27

Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.

28

ŘekniLili, nalili-li liliputáni liliímvodu!

29

Chrt pln skvrn zdrhl z Brd.

30

Zalyžařivšísilyžař potkalnezalyžařivšísilyžařku.

31

Nenaolejuje-li tě Julie, naolejujiJulii já.

32

Přišelza mnoujeden Řek, atenmi řek, abychmu řek, kolikje v Řecku řeckých řek. Ajá mu řek, ženejsem řek, abychmu řek, kolikjev Řecku řeckých řek.

33

Letěl jelen jetelem. Jetelem letěl jelen.

34

Chrt pln skvrn zhltl hrst zrn.

35

Řežua žeru, řežeš a žereš, žeroua řežou, žerua řežu, žereš a řežeš, řežoua žerou.

36

Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.

37

Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.

38

A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?

39

Chrt zdrhl z Brd. Vtrhl skrz strž v tvrz srn, v čtvrť Krč. Blb! Prskl, zvrhl smrk, strhl drn, mrskl drn v trs chrp. Zhltl čtvrthrst zrn * skrz krk, pln zrn vsrkl hlt z vln. Chrt brkl, mrkl, zmlkl. Zvlhls?

40

Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.

41

Strýc Šustasušií švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek,…

42

Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

43

Prdkrt skrzdrn, zprvzhlt hrstzrn.

44

Bylypřičtenypřiřčené ceny, takz čehochceš sčítat?

45

Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.

46

Řapík řebříčku řízl Řinudoprstu.

47

Vlk strhl srně hrst srsti.

48

Předpotokempětkop konopí, za potokempětkop konopí.

49

Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.

50

Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina.

51

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

52

Nejkulaťoulinkatější z nejkulaťoulinkatějších.

53

Sazeč dnes všecko nevysází.

54

Ještě štěstí, že se nesešli!

55

Náš pan kaplan v kapli plakal.

56

U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.

57

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.

58

Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.

59

Naolejuje-li je Julie, nebo nenaolejuje-li je Julie?

60

V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.

61

Plchzdrhl skrzdrn, prvzhltl hrstzrn, škrt.

62

Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa.

63

Strč prst skrz krk.

64

Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.

65

Poslal posel posla pro slámu.

66

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře.

67

Chrt pln skvrn zhltl hrst zrn.

68

Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.

69

KrálovnaKláranaklavírhrála.

70

Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel.

71

Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?

72

Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?