КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 55
Київ

 

Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N  185 ( 
185-2013-п ) від 13.03.2013
N  415 ( 
415-2013-п ) від 12.06.2013
N  682 ( 
682-2014-п ) від 26.11.2014
N 1121 (
1121-2015-п ) від 23.12.2015 }

 

З метою впорядкування  транслітерації  українського  алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити таблицю  транслітерації  українського алфавіту латиницею, що додається.

     {  Пункт  2  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }

Прем’єр-міністр України                                                                   Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р.  N 55

ТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею

Український  алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання
українською  мовою латиницею
Аa Алушта

Андрій

Alushta

Andrii

Бб Bb Борщагівка  Борисенко Borshchahivka Borysenko
Вв Vv Вінниця     Володимир Vinnytsia    Volodymyr
Гг Hh Гадяч

Богдан      Згурський

Hadiach

Bohdan       Zghurskyi

Ґґ Gg Ґалаґан

Ґорґани

Galagan      Gorgany
Дд Dd Донецьк     Дмитро Donetsk

Dmytro

Ее Ee Рівне

Олег

Есмань

Rivne

Oleh

Esman

Єє Ye на початку слова Єнакієве Yenakiieve
ie в інших позиціях Гаєвич

Короп’є

Haievych     Koropie
Жж Zh zh Житомир     Жанна       Жежелів Zhytomyr     Zhanna       Zhezheliv
Зз Zz Закарпаття  Казимирчук Zakarpattia  Kazymyrchuk
Ии Yy Медвин      Михайленко Medvyn       Mykhailenko
Іі Ii Іванків     Іващенко Ivankiv      Ivashchenko
Її Yi на початку слова Їжакевич Yizhakevych
i в інших позиціях Кадиївка    Мар’їне Kadyivka     Marine
Йй Y на початку слова Йосипівка Yosypivka
i в інших позиціях Стрий

Олексій

Stryi

Oleksii

Кк Kk Київ        Коваленко Kyiv         Kovalenko
Лл Ll Лебедин

Леонід

Lebedyn

Leonid

Мм Mm Миколаїв    Маринич Mykolaiv     Marynych
Нн Nn Ніжин

Наталія

Nizhyn

Nataliia

Оо Oo Одеса       Онищенко Odesa        Onyshchenko
Пп Pp Полтава

Петро

Poltava

Petro

Рр Rr Решетилівка Рибчинський Reshetylivka Rybchynskyi
Сс Ss Суми

Соломія

Sumy         Solomiia
Тт Tt Тернопіль

Троць

Ternopil

Trots

Уу Uu Ужгород

Уляна

Uzhhorod

Uliana

Фф Ff Фастів      Філіпчук Fastiv

Filipchuk

Хх Kh kh Харків      Христина Kharkiv      Khrystyna
Цц Ts ts Біла Церква Стеценко Bila Tserkva Stetsenko
Чч Ch ch Чернівці    Шевченко Chernivtsi   Shevchenko
Шш Sh sh Шостка      Кишеньки Shostka      Kyshenky
Щщ Shch shch Щербухи

Гоща        Гаращенко

Shcherbukhy  Hoshcha      Harashchenko
Юю Yu на початку слова Юрій Yurii
iu в інших   позиціях Корюківка Koriukivka
Яя Ya на початку слова Яготин      Ярошенко Yahotyn      Yaroshenko
ia в інших   позиціях Костянтин   Знам’янка   Феодосія Kostiantyn   Znamianka    Feodosiia

 

_______________
Примітка: 1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh»
(наприклад,  Згорани — Zghorany, Розгон — Rozghon) на відміну від «zh» —  відповідника  української  літери «ж».

  1. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
  2. Транслітерація прізвищ  та  імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом  відтворення  кожної  літери латиницею.

     {  Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від  31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п ) і від 27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п ) втратили чинність на підставі Постанови КМ
N 1121 (
1121-2015-п ) від 23.12.2015 }