Курси усного послідовного перекладу в Києві
Тривалість курсу усного послідовного перекладу – 40 академічних годин.

Мета курсу – вироблення та вдосконалення навичок усного послідовного перекладу,  засвоєння теоретичних основ, ознайомлення з питаннями професійної етики, комунікативних аспектів, психологічних особливостей діяльності перекладача.

Інтенсивний курс усного послідовного перекладу  призначений для людей, які добре володіють англійською /німецькою мовами та мають деякий досвід перекладу.

Зміст курсу: Практика перекладу: мовні пари українська /російська — англійська, українська /російська — німецька мови. Заняття включають вправи на тренування пам’яті та дикції, вдосконалення техніки мовлення, слухового сприйняття. Також Ви ознайомитесь з основами перекладацького швидко писання та основною термінологією в економічній та політичній сферах.

Практичні заняття направлені на придбання та закріплення професійних перекладацьких прийомів, необхідних для підвищення рівня адекватності перекладу та нейтралізації можливих накладок і помилок.

Курс включає наступні теми:

 • складності перекладу і бар’єри  – швидкий темп мови, неправильна вимова доповідача,  прецизійна лексика (числівники, географічні назви та власні назви), семантично неповні висловлювання;
 • психофізіологія усного перекладу (фактори стресу, методи релаксації);
 • методи і способи професійного усного перекладу (компресія тексту, перифрази, узагальнення, упущення, використання готових кліше);
 • типові помилки перекладача – упущення, семантична та стилістична незв’язність, затримки)
 • роль контексту;
 • методи компенсації;
 • особливості різних видів усного перекладу – технічних, наукових, політичних конференцій, семінарів, фокус-груп, переклад в умовах круглого столу, на презентаціях, пре-конференціях.

 Курси усного синхронного перекладу в Києві

Тривалість курсу усного синхронного перекладу – 24 академічні години.

Мета курсу – ознайомлення з особливостями діяльності синхронного перекладача, вдосконалення техніки мови, вироблення складних навичок, необхідних для професійного синхронного перекладача.

Курс усного синхронного перекладу  призначений для практикуючих усних та письмових перекладачів, бажаючих спробувати себе в синхронному перекладі.

Курс охоплює наступні теми:

 • лінгвістичні аспекти синхронного перекладу;
 • психофізіологію синхронного перекладу;
 • методику і способи синхронного перекладу;
 • складності синхронного перекладу;
 • типові помилки перекладачів-синхроністів;
 • особливості підготовки до синхронного перекладу;
 • особливості синхронного перекладу на технічних, політичних конференціях і семінарах, на переговорах, презентаціях, прес-конференціях тощо.

Ефективність курсів гарантується наступним:

– систематичний комплексний підхід «від простого до складного»

– різноманітність вправ

– динамічність занять

– оригінальні матеріали (переклад реальных виступів, доповідей)

– максимум практики.

Всі заняття будуть проходити в інтенсивному практичному режимі (витривалість – найважливіша якість усного перекладача!). Готуйтесь до бліц-завдань, роботі в парах та групах, виконання завдань як на заняттях, так і вдома. А головне – завжди будьте готові перекладати!

Всеукраїнський центр іноземних мов “UA”

Солом’янський р-н (Соломенка)

Повітрофлотський пр-т, 42 тел. 044-239-16-45