Тест GRE

Тест GRE є абревіатурою Grаduаte Reсоrd Ехаmіnatіоns, що являє собою атестацію, необхідну для подачі документів при вступі до ВНЗ для отримання дипломів «Магістр», «Аспірант» або «Доктор», або для післядипломної освіти в університетах США, Канади, Швейцарії чи Австралії.

У багатьох випадках, документи не будуть розглядатися, якщо до них не додані результати пройденого тестування.

Організація ЕТS розробила даний іспит в 1949 році для визначення рівня навичок абітурієнтів не тільки у володінні англійською мовою, але також для перевірки аналітичних і математичних здібностей майбутніх студентів. Результати тесту зберігаються до 5 років.

З серпня 2011 року іспит змінений – склавши перші два модулі, визначається складність решти двох. А з 2012 року з’явилася можливість змінювати свої відповіді та при розрахунках використовувати калькулятор.

Тест складається з 2 типів – загальний GеnerаІ Revіsеd Теst і профільний Subjесt Теst. Загальний ґрунтується на базі шкільної програми мови та математики, а профільний охоплює матеріали 3 і 4 курсів ВНЗ, при цьому роблячи упор на один з обраних напрямків: біологія, психологія, математика, хімія або фізика. При вступі, в основному, вимагають результати загального типу тесту GRE.

Тип General комп’ютеризований, хоча іноді може бути і в паперовому вигляді. Загальна кількість витраченого часу на складання – близько 4 годин, при цьому між модулями робиться перерва в 1 хвилину, а після третього – 10 хвилин.

Структура тесту складається з 5 розділів:

– «аналітичний», де необхідно аргументовано вирішити задану проблему;

– «вербальний» завдяки завданням дозволяє продемонструвати здатність до аналізу прочитаного, розуміння зв’язків між різними частинами речення. Увага приділяється обсягу словникового запасу та вирішенню життєвих питань;

– «математичний» розділ представлений в 20 завданнях, на які відводиться 35 хвилин;

– «письмо» представлено у вигляді 2 есе, які пишуть в спеціально розробленій програмі за 60 хвилин;

– експериментальний розділ може бути колаборацією завдань з різних відділів.

Останній розділ не оцінюється, однак вирішити необхідно все, так як не вказано який з розділів є експериментальним.